Caterpillar

- Trẻ 

- Trâu

 

Login with Facebook

Các season đã tham gia

Đây là season đầu tiên

Giải thưởng

Team chưa có giải thưởng nào

Captain

Nguyễn Trí ĐứcNguyễn Trí Đức

Members

Login with Facebook