Xuân Dược

Why so serious?

Login with Facebook

Các season đã tham gia

Đây là season đầu tiên

Giải thưởng

Team chưa có giải thưởng nào

Captain

Vũ Hoàng Thiên KimVũ Hoàng Thiên Kim

Members

Login with Facebook