Secret

born to become the next legend, that's our secret.....

Login with Facebook

Các season đã tham gia

Đây là season đầu tiên

Giải thưởng

Team chưa có giải thưởng nào

Captain

Bùi Duy CườngBùi Duy Cường

Members

Login with Facebook