New Legend

New legend of this season

Login with Facebook

Các season đã tham gia

Đây là season đầu tiên

Giải thưởng

Team chưa có giải thưởng nào

Captain

Trần Hoàng AnhTrần Hoàng Anh

Members

Login with Facebook