Các season đã tham gia

Đây là season đầu tiên

Giải thưởng

Team chưa có giải thưởng nào

Captain

Tường Vy BùiTường Vy Bùi

Members

Login with Facebook