Mystery Hunting Mùa thứ 8 sẽ diễn ra tại Nha Trang ++ từ ngày 02/04/2015 tới 07/04/2015, với tên gọi "Vòng xoáy thời gian"

Hãy nhanh chóng đăng ký tham gia, bạn có thể đăng ký theo team hoặc theo cá nhân, sử dụng tài khoản Facebook để đăng ký

Bạn có thể xem thêm tại đây để biết rõ hơn về thông tin của chương trình